1/4

Grøterud Prosjekt innehar bred kompetanse innen prosjektering og opparbeidelse av utomhusområder og vei, vann og avløpsanlegg.

Hos oss ledes byggingen av samme person som har prosjektert og tegnet planene. Dette gir en unik helhet som er avgjørende for et godt sluttresultat.