Fordrøyningsanlegg

Vi prosjekterer fordrøyningsanlegg for overvann i forbindelse med større prosjekter med utslippsbegrensninger til offentlig ledningsnett. Anleggene kan lages med tette tanker eller fordrøyning i masser med stort hullrom. Alle anlegg har en mengdebegrenser, som dimensjoneres for hvert enkelt prosjekt, avhengig av blandt annet utslipp og trykkhøyde.