Anbudsgrunnlag

En systematisk gjennomgang av utførelsen av et prosjekt. Denne følges av alle som sender inn anbud på prosjektet, og sørger for at disse kan sammenlignes direkte. Anbudsgrunnlag utføres for byggherren/tiltakshaver. Beskrivelsene følger Norsk Standard (NS 3420). En viktig del i dette arbeidet er beregning av skjæring- og fyllingsmasser med utvidelseskoeffisient.