Reguleringsplaner

Vi kan bistå med utarbeidelse av private planforslag og reguleringsplaner. I forbindelse med planprosessen utarbeider vi et utkast til utomhusplan med kotesetting, slik at reguleringsplanen kvalitetssikres før innsending.