Støyberegning og støyskjerming

Vi utfører støyvurderinger og støyberegninger i forbindelse med boligprosjekter, og prosjekterer nødvendige støytiltak som støyvoller, skjermer eller tiltak i fasader.

    dette er for å stille listen nedover

    Noen referanseproskjekter:
  • Slettholen
  • Partor Blauws vei
  • Mortensrudhøgda