Utomhusteknisk prosjektering

Vårt hovedområde har i alle år vært det vi kaller utomhusteknisk prosjektering. Med dette mener vi alt som har kontakt med bakken i forbindelse med et prosjekt. Grøntanlegg, belegg, kantsten, murer, va, tekniske anlegg som kabler, fjernvarme, grunnarbeider, overvannshåndtering mv.