Grøterud Prosjekt påtar seg prosjektering og kontroll av prosjekterende, ansvarlig søker og byggherrens byggelederfunksjon innen våre fagområder. På flere prosjekter er vi også totalentreprenør med ansvar for utførende og kontroll av utførende.

dette er for å stille listen nedover

Selskapet ble grunnlagt i 1997 av nåværende eier og daglig leder Odd Grøterud. Grøterud er utdannet som anleggsingeniør og har mer enn 30 års erfaring i bransjen.