Volvat Medisinske senter

Prosjektering og utførelse av nytt uteanlegg foran hovedinngangen og parkeringsarealer. Senteret holdt åpent under utførelsen noe som gjorde planleggingen av fremdriften i prosjektet viktig.

Det er brukt beleggningsstein og granittheller på gangarealene foran inngangen. Som avslutning rundt blomsterbed og mot kjørevei er det brukt kantstein av granitt. Det er laget to store blomsterkasser av granittblokker på hver side av inngangen.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Vei, vann- og avløpsanlegg
  • Utomhusanlegg
  • Grunnarbeider