Åsjordet 1

Uteanlegg med omfattende belegg av skifer. Murer , trapper og kantstein i Idefjordsgranitt. Damanlegg og omfattende beplantning, med mange spesielle plantetyper.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Utomhusanlegg
  • Grunnarbeider
  • Hageanlegg, hagedesign