Drammensveien 201

Grunnarbeider for kontorbygg (1000m2 gulvflate). Utomhusarbeider rundt bygningen, med reetablering av damområde på 1200m2. Tilsammen ca. 230m med veiutvidelse i forbindelse med prosjektet, kjørevei med fortau. For tilgang med høye vogntog, ble Bestumveien midlertidig senket under jerbanebro.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • utomhusanlegg
  • Vei, vann- og avløpsanlegg
  • Grunnarbeider
  • Fordrøyningsanlegg