Gullhella

Utførelse av grunn- og utomhusanlegg for tre bygg med til sammen 36 leligheter

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusanlegg
  • Vei, vann- og avløpsanlegg
  • Grunnarbeider
  • Hageanlegg, hagedesign