Kyrre Greps gate

Uteanlegg over garasje, i to nivåer. Høydetilpassing mot eksisterende veier og fortau rundt hele kvartalet.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Vei, vann- og avløpsanlegg
  • Fordrøyningsanlegg