Maridalsveien 209

Prosjektering av uteanlegg for boligprosjekt, med grøntanlegg, lekeplass og tilpassing mot eksisterende vei.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Anbudsgrunnlag