Mohagan Industiområde

Prosjektering og anbudsmateriell av vei, vann og avløpsanlegg med fjernvarme og omlegging av høyspent. Byggelederfunksjon for tiltakshaver i byggetiden frem til overlevering. Utomhusplaner og fordrøyningsanlegg for industribygg på bebygde tomter.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Vei, vann- og avløpsanlegg
  • Fordrøyningsanlegg