Nordbyhagen, byggetrinn 3

Prosjektering av uteanlegget for boligprosjekt med 78 leligheter.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling