Nygård Brygge

Utomhusanlegg med stort innslag av granittstein, beplantning og vannanlegg. Tilpassing av offentlige kjørebaner og fortau

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Anbudsgrunnlag