Økern Torgvei

Opparbeidelse av 154 løpemeter med miljøgate. Eksisterende 4-felts vei, skal endres til 2-felts vei, med sykkelfelt, grøntareal og gangveier. Prosjektet er knyttet til boligprosjektet Bjerke Panorama og ny bensinstasjon for Statoil Norge.

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Vei, vann- og avløpsanlegg