Rådhuset Skotterud

Uteanlegg rundt rådhuset på skotterud, inklusivt to torgområder og parkeringsplass.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Masseberegning
  • Anbudsgrunnlag