Sand sentrum, Nord-Odal

22 leiligheter, fordelt på 2 hus

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Reguleringplaner
  • Masseberegning
  • Anbudsgrunnlag