Sikh Tempel, Lier

Kontrollansvar for bygningstiltak. Omfattende terrengarbeider, beleggninger med kjørbare heller og beleggningsstein, parkeringsplasser og grøntanlegg.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Utomhusteknisk prosjektering
  • Utomhusplaner, terrengbehandling
  • Utomhusanlegg
  • Vei, vann- og avløpsanlegg
  • Grunnarbeider
  • Hageanlegg, hagedesign