Slettholen

Reguleringsplan for et stort området med motorsport, landingsplass for microfly, skytebane og kommunalteknisk virksomhet. Vernesone mot vassdrag og fylkesvei.

dette er for å stille listen nedover

Vi utførte her:
  • Reguleringplaner
  • Støyberegning